Styrelsen

Ordförande: Lotta Pettersson
Vice. Ordförande: Kjell-Ove Nordström 
Sekreterare:
Kassör: Raimo Westerling 

Ledamöter: Jukka Jukkola, Lennart Larsgärde, Ingegärd Wessman, Christina Ingo-Olsson
Suppleant: Tomas Bergqvist
Kontaktperson: snickeri: Uno Jonsson
Kontaktperson knivgillet: 
Raimo Westerling 

Kontaktperson svepaskgruppen: 
Christina Ingo-Olsson

Kontaktperson silversmide: 
Britt Magnusson
 
Kontaktperson textil: 
Lotta Pettersson 

Kontaktperson keramik: 
Pernilla Söderek
 
Revisor: Lennart Ekström
Revisorsuppleant: Ingmar Alverlin
Valberedning, samk. : Lennart Ekström