Styrelsen

Ordförande: Lotta Pettersson
Vice. Ordförande: Kjell-Ove Nordström 
Sekreterare: Uno Jonsson 
Kassör: Lennart Larsgärde 
Ledamöter: Jukka Jukkola 
Ingegärd Wessman 
Raimo Westerling 
Suppleant: Britt Magnusson
Kontaktperson: snickeri: Uno Jonsson
Kontaktperson knivgillet: Raimo Westerling 
Kontaktperson svepaskgruppen: Christina Ingo-Olsson
Kontaktperson silversmide: Britt Magnusson 
Kontaktperson textil: Lotta Pettersson 
Kontaktperson keramik: Pernilla Söderek 
Revisor: Lennart Ekström
Revisorsuppleant:  Stig Perryd 
Valberedning, samk. : Tomas Bergkvist